Recykling

recykling

Jako certyfikowane przedsiębiorstwo pozyskujemy odpady podatne na recykling. To proces polegający na przetwarzaniu i ponownym wykorzystaniu odpadów metalowych w celu ochrony środowiska i oszczędności surowców. Złom metalowy jest cenny z punktu widzenia odzysku surowców, ponieważ można go przetworzyć i wykorzystać do produkcji nowych przedmiotów z metalu, zamiast wydobywać i przetwarzać nowe surowce.

Recykling złomu ma wiele korzyści ekologicznych. Redukuje zużycie surowców naturalnych, takich jak ruda żelaza czy aluminium. Wydobycie i przetwarzanie tych surowców wiąże się z ogromnym zużyciem energii i zanieczyszczeniem środowiska. Recykling złomu pozwala zaoszczędzić tę energię i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

Dodatkowo recykling zmniejsza ilość odpadów składowanych na wysypiskach. Odpady metalowe, takie jak zużyte puszki czy złom samochodowy, stanowią znaczną część odpadów komunalnych. Przez ich przetworzenie i ponowne wykorzystanie, można zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska i ograniczyć ich negatywny wpływ na glebę i wody gruntowe.

Jak przebiega proces recyklingu złomu?

Proces recyklingu złomu obejmuje kilka etapów. Na początku złom metalowy jest zbierany i sortowany według rodzaju metalu, na przykład stal, aluminium, miedź itp. Następnie przeprowadzamy proces obróbki, obejmuje m.in. rozdrabnianie, topienie i odlewanie – w celu uzyskania czystych surowców metalowych. Po uzyskaniu surowców metalowych mogą one być wykorzystane do produkcji nowych produktów, takich jak nowe konstrukcje stalowe, elementy samochodowe, puszkowana żywność, narzędzia i wiele innych.

Certyfikaty

Page-2
Page-1