Sprawdź jakie zmiany dla firm nadchodzą 1 stycznia

Początek roku zwykle przynosi duże zmiany w przepisach dotyczących firm i osób ich prowadzących. Nie inaczej jest i tym razem. Już od 1 stycznia 2020 wchodzi w życie obowiązek ewidencjonowania odpadów przez przedsiębiorców zarejestrowanych w BDO.

Czym jest ten rejestr i kto musi się w nim znaleźć?

BDO jest to rejestr podmiotów, które wprowadzają na rynek produky, opakowania na produkty lub produkty w opakowaniach. Stanowi on część bazy danych, która ma na celu gromadzenie informacji na temat tworzonych odpadów i zapewnienie elektronicznej ich ewidencji.

Rejestr BDO został uruchomiony 1 stycznia 2018 r., ale dopiero od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru muszą w nim prowadzić ewidencję.

Zasadniczo według aktualnej wykładni Ministerstwa Klimatu w rejestrze BDO powinien się zarejestrować każdy przedsiębiorca, który produkuje towary i przy tej okazji wytwarza odpady. Z tego też można wywnioskować, że z konieczności wpisu do BDO i każdorazowego ewidencjonowania generowanych odpadów zwolniona jest branża usługowa i tak też w rzeczy samej jest.

Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność usługową są zwolnieni z wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach i mogą być potraktowani jak wytwórcy odpadów komunalnych. Za takie można uznać odpady powstające w ramach zwykłej działalności biurowej lub innej drobnej działalności. Warunkiem jest jednak to, aby przypominały odpady, jakie generują gospodarstwa domowe, czyli np. makulatura czy tworzywa sztuczne.

Co więcej, za odpady komunalne można uznać również zużyty sprzęt elektroniczny, który nie zawiera składników niebezpiecznych np. zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. Trzeba jednak pamiętać, że odpady posiadające właściwości niebezpieczne, które pochodzą z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne. W tym wypadku zwolnienie z wpisu do rejestru BDO nie następuje.

W przypadku, jeśli nasza firma wytwarza odpady inne niż komunalne, to jest zobowiązana do rejestracji i elektronicznego ewidencjonowania tworzonych odpadów. W innym wypadku po 1 stycznia podmiot odbierający dotychczas odpady nie będzie mógł ich odbierać na obecnych zasadach. Wytwarzanie odpadów innych niż komunalne bez odpowiedniego wpisu i ewidencji w BDO grozi karami od 5 tysięcy do nawet miliona złotych.

Jak się zarejestrować w BDO?

Rejestrację przedsiębiorców prowadzą urzędy marszałkowskie na zlecenie Ministerstwa Klimatu, gdzie należy złożyć odpowiedni wniosek. System BDO jest dostępny pod adresem https://bdo.mos.gov.pl można tam znaleźć również odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Gdzie znajdę firmę odbierającą odpady?

Kolejną ważną kwestią po rejestracji jest znalezienie odpowiedniej firmy, z którą należy podpisać umowę na wywóz odpadów. Firma Martom jest jednym z wyspecjalizowanych odbiorców odpadów na terenie powiatu mieleckiego. Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia oraz certyfikaty wymagane przez Ministerstwo Klimatu do bezpiecznego transportu i utylizacji odpadów różnego typu. Zachęcamy Państwa do kontaktu i podjęcia współpracy.